ไม้ดอกไม้ประดับ docnursery

สวัสดีครับทุกท่านที่ให้ความสนใจ เนื่องจาก เวปไซด์นี้เพิ่งเปิด ชื่อที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นชื่อที่ใช้เรียก กันทั่วไป อาจจะมีผิดพลาดบ้าง ต้องขออภัยด้วยนะครับ

      ส่วนในเรื่องราคา บางรายการในนี้เป็น ราคากลาง ถ้าสั่งจำนวนมาก สามารถสอบถามได้ ขอบคุณมากครับ

Remark :
 W = WET
 WD = WELL DRAIN
 D = DRY

 
เฮลิโคเนีย Hericonia _____________________________
heliconia longiflira,พลับพลึงลิลี่
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
40
WD
50
8"
500
      ต้นแคระปลูกในร่มได้ดีคล้ายขิง ต้นแคระปลูกในร่มได้ดีคล้ายขิง ต้นแคระ ปลูกในร่มได้ดีคล้ายขิง คล้า calathea
Scientific :heliconia longiflira  
Common :
 
Thai :  
Mandarin :  
คล้า Calathea ___________________________________
neomarica caerulea,ไคล้าดอกออโรร่า
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
40
WD
50
8"
80
      ใบไม่ไหม้ง่าย ดอกบานทนติดต้นเกือบทั้งปี
Scientific :  
Common :
 
Thai :คล้าดอกออโรร่า  
Mandarin :  
คล้าแคระ
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
15
WD
30-50
4"
20
ทนร่มมาก ต้นเตี้ยมาก
Scientific :  
Common :
 
Thai :คล้าแคระ  
Mandarin :  
คล้าใบมัน
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
50
100
WD
50
8"
100
 

Scientific :thaummatococus daniellii

 
Common :
 
Thai :คล้าใบมัน  
Mandarin :  
คล้ามาเจสติก้า,calathea majestica cv. albo lineata
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
50
100
WD
50
8"
100
 
Scientific : calathea majestica cv. albo lineata  
Common :
 
Thai :คล้ามาเจสติก้า  
Mandarin :  
คล้าคอปเปอร์โคม,calathea loeseneri var.kopper krome
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
40
WD
50
6"
100
ดอกก้านยาวสีสดบานทนหลายเดือน
Scientific : calathea loeseneri var.kopper krome  
Common :
 
Thai :คล้าคอปเปอร์โคม  
Mandarin :  
คล้าก้านแดง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
50
100
WD
50
8
100
ใบตั้งขึ้นโชว์ก้านสีแดงพลับพลึง ไม้หัว
Scientific :  
Common :
 
Thai :คล้าก้านแดง  
Mandarin :  
พลับพลึงไม้หัว ____________________________________
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
50
50
W
100
12"
250
ดอกดกกว่าพลับพลึงปรกติ หอม
Scientific :  
Common :
 
Thai :พลับพลึงลิลี่  
Mandarin :  
ฮาแบนทัส
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
20
WD
100
4"
10
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :ฮาแบนทัส  
Mandarin :  
มหาบัวแดง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
40
30
WD
100
11"
300
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :มหาบัวแดง  
Mandarin :  
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10-20
10
WD
50
4"
100
พักตัวปีละครั้ง 3-4 เดือน เป็นพันธุ์ทนร้อน
Scientific :  
Common : hosta
 
Thai :  
Mandarin :  
พลับพลึงแคระต้นกลาง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
40
20
W
100
8"
80
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :พลับพลึงแคระต้นกลาง  
Mandarin :  
พลับพลึงแก้ว ,พลับพลึงแคระต้นเล็ก
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
30
W
50
6"
80
ออกดอกได้ดีในที่ร่ม สามารถปลูกเป็นไม้น้ำได้
Scientific :  
Common :
 
Thai พลับพลึงแก้ว พลับพลึงแคระต้นเล็ก  
Mandarin :  
พลับพลึงม่วง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
40
20
WD
100
11"
400
ต้นเตี้ยมากก้านดอกยาวดอกจึงเด่นมาก
Scientific :  
Common :
 
Thai :พลับพลึงม่วง  
Mandarin :  
อะโลเคเซียฟิลิปปิน
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
60
80
W
50
11"
300
เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สูง 2 เมตร ใบยาวประมาณ 1 เมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :อะโลเคเซียฟิลิปปิน  
Mandarin :  
บอนยักษ์บราซิล
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
60
80
W
50
11"
300
เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สูง 2 เมตร ใบตั้งขึ้นกว้าง 80 เซ็นติเมตร ไม่บังไม้ที่อยู่ข้างล่าง
Scientific :  
Common :
 
Thai :บอนยักษ์บราซิล  
Mandarin :  
สัปปะรด __________________________________________
vriesea spp,รีเซีย
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
30
D
50
8"
300
ทนร้อนไม่ออกดอกในภาคกลางจึงสามารถแตกเป็นกอใหญ่ได้
Scientific : vriesea spp  
Common :
 
Thai :รีเซีย  
Mandarin :  
เทสทูโด้,quesnelia testudo
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
30
D
50-100
8"
150
อยู่กลางแดดได้ดี
Scientific : quesnelia testudo  
Common :
 
Thai :เทสทูโด้  
Mandarin :  
ลิดเติ้ลฮาฟ,aechmea little harv
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
50
50
D
50-100
11"
300
 
Scientific : aechmea little harv  
Common :
 
Thai :ลิดเติ้ลฮาฟ  
Mandarin :  
บิวเบอร์เกียแดงแคระ,billbergia spp
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
15
D
50
4"
50
 
Scientific : billbergia spp  
Common :
 
Thai :บิวเบอร์เกียแดงแคระ  
Mandarin :  
หญ้า ___________________________________________
กกญี่ปุ่น,
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
40
wd
100
8"
สอบถาม
ใบอ่อนขมพูใบแก่สีแดงสด ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนครับ
Scientific :  
Common :firework
 
Thai :  
Mandarin :  
เซ้นออกัสติน,Variegated St. Augustine Grass
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
50-100
4"
20
เลื้อยคลุมดิน
Scientific :  
Common :Variegated St. Augustine Grass
 
Thai :เซ้นออกัสติน  
Mandarin :  
กกญี่ปุ่น,
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
25
W
100
4"
10
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :กกญี่ปุ่น  
Mandarin :  
ตาตามิ,
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
40
WD
50-100
8"
100
ต้องการการตัดแต่งน้อยมาก
Scientific :  
Common :
 
Thai :ตาตามิ  
Mandarin :  
หญ้าฟ้าใหม่
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
40
WD
50-100
8"
100
ทนร่มได้ดี มีกระถาง 6"สอบถามได้
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าฟ้าใหม่  
Mandarin :  
หางกระต่าย
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
20
WD
100
4"
30
เป็นหญ้าล้มลุกแต่ขยายพันธุ์ต่อเนื่องได้ง่ายด้วยเมล็ด
Scientific :  
Common :
 
Thai :หางกระต่าย  
Mandarin :  
กกจันทบูรณ์
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
25
120
W
100
10"
80
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :กกจันทบูรณ์  
Mandarin :  
อ้อด่าง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
80
WD
50-100
8"
150
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :อ้อด่าง  
Mandarin :  
เพิลเพิ่ลมาเจสตี้
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
50
WD
50-100
4"
20
เป็นหญ้าล้มลุกแต่ขยายพันธุ์ต่อเนื่องได้ง่ายด้วยเมล็ด
Scientific :  
Common :
 
Thai :เพิลเพิ่ลมาเจสตี้  
Mandarin :  
มาเลเซียด่าง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
5
WD
50-100
4"
20
เลื้อยคลุมดินหรือเลื้อยห้อยลงได้ดี
Scientific :  
Common :
 
Thai :มาเลเซียด่าง  
Mandarin :  
เอเวอร์โกลด์
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
15
WD
50-100
4
30
 
Scientific :carex sp  
Common :evergold
 
Thai :เอเวอร์โกลด์  
Mandarin :  
หญ้าถอดปล้อง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
40
W
50-100
8"
80
 
Scientific :  
Common :horsetail grass
 
Thai :หญ้าถอดปล้อง  
Mandarin :  
หญ้ากกเม่น
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
5
30
W
100
4"
10
ปลูกได้ทั้งบนบกและในน้ำ
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้ากกเม่น  
Mandarin :  
หญ้ากกแก้ว
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
20
W
100
4"
10
ปลูกได้ทั้งบนบกและในน้ำ
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้ากกแก้ว  
Mandarin :  
หญ้าม้าลาย
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
25
WD
50-100
6"
100
ขึ้นลายได้ดีในอากาศร้อน ทนร่ม
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าม้าลาย  
Mandarin :  
มู่ลี่
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
50
WD
100
6"
50
โตช้าคงรูปทรงไว้ได้นาน สั่งจำนวนมาก 30 บาท
Scientific :muhlenbergia sp  
Common :
 
Thai :มู่ลี่  
Mandarin :  
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
W
50
4"
30
เป็นพันธุ์ต้นเล็ก
Scientific :  
Common :
 
Thai :ว่านน้ำแคระ  
Mandarin :  
หญ้าหิมะ
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
15
W
50-100
4"
30
ใช้ปลูกคลุมแปลงได้ดี
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าหิมะ  
Mandarin :  
กกซาบูไล
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
12
30
W
100
6"
50
ปลูกได้ทั้งบนบกและในน้ำ
Scientific :  
Common :
 
Thai :กกซาบูไล  
Mandarin :  
กกอียิปแคระ
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
30
W
50-100
8"
100
ต้นสูงเต็มที่ไม่เกิน 40 เซ็นติเมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :อียิปแคระ  
Mandarin :  
หญ้ามอลโล
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
10
WD
50
4"
30
ปลูกในที่ร่มได้ดี
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้ามอลโล  
Mandarin :  
หญ้าใหญ่ฟ๊อกเทล
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
80
WD
100
8"
150
สูงได้ถึง 150 เซ็นติเมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าใหญ่ฟ๊อกเทล่  
Mandarin :  
หญ้าไวท์ริบบ้อน
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
25
WD
50-100
6"
30
สูงได้ถึง 50 เซ็นติเมตร เป็นพุ่หนาทนร่ม
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าไวท์ริบบ้อน  
Mandarin :  
หญ้าไวท์ริบบ้อน
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
15
WD
50-100
6"
50
ทนร่ม แช่น้ำได้ มีพันธุ์ใบสั้นและใบยาว
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าหางม้า  
Mandarin :  
เฟริน ___________________________________________
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
20
WD
30-100
6"
50
เป็นเฟรินที่ปลูกกลางแดดจัดได้ดี
Scientific :  
Common :
 
Thai :เฟรินเงิน  
Mandarin :  
กนกนารีอินโด
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
50
4"
50
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :กนกนารีอินโด  
Mandarin :  
ไม้กอ ___________________________________________
ไอริสม่วง,neomarica caerulea
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
40
70
WD
50-100
8"
80
ออกดอกได้ดีที่อากาศร้อน ทนต่อโรคโคนเน่า ดอกหอม
Scientific : neomarica caerulea  
Common :
 
Thai :ไอริสม่วง  
Mandarin :  
กุยช่ายม่่วง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
25
WD
100
6"
50
ทนแล้ง
Scientific :  
Common :
 
Thai :กุยช่ายม่่วง  
Mandarin :  
กำแพงทองพันธุ์ใหม่
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
30
WD
50
6"
40
ทนร่มได้ดี ดอกสีม่วง
Scientific :  
Common :
 
Thai :กำแพงทองพันธุ์ใหม่  
Mandarin :  
ไดเตส,dites
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
70
WD
50-100
8"
150
 
Scientific :  
Common :dites
 
Thai :ไดเตส  
Mandarin :  
เตยทอง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
40
30
WD
50-100
8"
80
มีกระถาง 6" จำหน่ายด้วย
Scientific :  
Common :
 
Thai :เตยทอง  
Mandarin :  
พลับพลึงแดงฮาวาย,crinum manehune
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
30
WD
100
6"
30
ต้นแคะ ไช้เป็นไม้น้ำได้
Scientific : crinum manehune  
Common :
 
Thai :พลับพลึงแดงฮาวาย  
Mandarin :  
ไม้คลุมดิน _______________________________________
เพิลเพิ่ลเลดี้
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
10
WD
100
4"
10
ลำต้นเลื้อยกับดินสามารถห้อยลงได้
Scientific :  
Common :
 
Thai :เพิลเพิ่ลเลดี้  
Mandarin :  
โพวตี่กิ่ม
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
5
10
WD
50
4"
10
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :โพวตี่กิ่ม  
Mandarin :  
เดซี่ออสเตรเลีย,erigeron
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
10
WD
100
4"
10
ยืนต้นเลื้อยขยายไปได้ด้วยต้วเอง
Scientific :  
Common : erigeron
 
Thai :เดซี่ออสเตรเลีย  
Mandarin :  
หญ้าเกล็ดปลา
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
5
WD
100
4"
10
ทนแล้งได้ดี
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าเกล็ดปลา  
Mandarin :  
หนวดปลาดุกด่าง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
50
4"
30
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :หนวดปลาดุกด่าง  
Mandarin :  
ฟิโลใบเสมา
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
50
4"
20
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :ฟิโลใบเสมา  
Mandarin :  
ฟิโลมือปีศาจ
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
50
4"
20
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :ฟิโลมือปีศาจ  
Mandarin :  
เรดโคเวอร์
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
100
4"
30
เลี้ยงง่ายทนร้อนได้ดี
Scientific :  
Common :
 
Thai :เรดโคเวอร์  
Mandarin :  
ดวงแก้ว
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
50-100
4"
20
ยืนต้นเลื้อยขยายไปได้ตัวเอง
Scientific :  
Common : australian violet
 
Thai :ดวงแก้ว  
Mandarin :  
หญ้าหนวดแมวด่าง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
15
WD
100
4"
10
สูงเต็มที่ 30 เซ็นติเมตร ดอกสีขาว
Scientific :  
Common :
 
Thai :หญ้าหนวดแมวด่าง  
Mandarin :  
วาสนาเลื้อย
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
50
4"
10
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :วาสนาเลื้อย  
Mandarin :  
แววมยุรา,torenia
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
15
WD
100
4"
10
 
Scientific :  
Common : torenia
 
Thai :แววมยุรา  
Mandarin :  
ริบบิ้นเขียว
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
100
4"
10
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :ริบบิ้นเขียว  
Mandarin :  
ริบบิ้นเขียว
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
5
WD
50-100
4"
10
ใช้คลุมดินแทนหญ้าได้ เหยียบได้ ไม่ต้องตัด
Scientific :  
Common :
 
Thai :เกล็ดลิ่ม  
Mandarin :  
ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ___________________________________
ช้องแมวแคระ
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
15
WD
50-100
6"
50
ตัดเป็นพุ่มได้
Scientific :  
Common :
 
Thai :ช้องแมวแคระ  
Mandarin :  
โกฐจุฬาลำภา
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
15
WD
100
4"
10
โตเต็มที่สูง 1.5 เมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :โกฐจุฬาลำภา  
Mandarin :  
ทัมเบอร์เจียขาว
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
60
WD
50-100
8"
100
เป็นไม้เลื้อยยืนต้น
Scientific :  
Common :
 
Thai :ทัมเบอร์เจียขาว  
Mandarin :  
พุดพิชยาแคระ
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
15
15
WD
50-100
6"
100
เป็นพุ่มได้ดีโดยไม่ต้องตัดแต่ง
Scientific :  
Common :
 
Thai :พุดพิชยาแคระ  
Mandarin :  
พรวดนอก
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
25
30
WD
100
8"
100
ผลทานได้
Scientific :  
Common :
 
Thai :พรวดนอก  
Mandarin :  
สไปเลียชมพู,spirea
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
100
4"
50
เป็นไม้พุ่มยืนต้น 30*30 เซ็นติเมตร
Scientific :  
Common : spirea
 
Thai :สไปเลียชมพู  
Mandarin :  
สร้อยอินทนินด่าง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
60
WD
50-100
8"
100
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :สร้อยอินทนินด่าง  
Mandarin :  
หลิวออสเตรเลีย
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
40
WD
100
8"
200
เป็นไม้ต้นสูง 3.5 เมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :หลิวออสเตรเลีย  
Mandarin :  
มันดำ
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
10
10
WD
100
4"
10
เป็นไม้เลื้อยคลุมดิน
Scientific :  
Common :
 
Thai :มันดำ  
Mandarin :  
กรรณิกาด่าง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
60
WD
100
8"
300
ต้นสูงเต็มที่ 2 เมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :กรรณิกาด่าง  
Mandarin :  
ไผ่กวนอิมยักษ์
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
15
WD
100
4"
30
ลำต้นใหญ่กว่าปรกติเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซ็นติเมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :ไผ่กวนอิมยักษ์  
Mandarin :  
ไอวี่ยักษ์,tetrastigma
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
50
WD
50-100
8"
300
อยู่ได้ตั้งแต่แสงน้อยจนถึงแดดจัด
Scientific : tetrastigma voinieranum  
Common :
 
Thai :ไอวี่ยักษ์  
Mandarin :  
มะเม่าด่าง
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
30
50
WD
100
8"
300
 
Scientific :  
Common :
 
Thai :มะเม่าด่าง  
Mandarin :  
รัตมา
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
50
WD
100
8"
200
ไม้ยืนต้นสูง 4 เมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :รัตมา  
Mandarin :  
ทรงพุ่ม
ทรงสูง
น้ำ
แสง
กระถาง
ราคา
20
30
WD
50-100
8"
100
พุ่มสูง 1.8 เมตร
Scientific :  
Common :
 
Thai :เตยเลื้อยใบแคบ  
Mandarin :